top of page
מו"פ

דליה דריהר

מפל"ס (מרכז מצוינות לפיתוח סגלי הוראה) הוקם כחלק מהחזון העירוני המאמין כי המצוינות הינה ערך מוביל, לפי המודל של פרופ' ג'וזף רנזולי. מפל"ס הינו אחד ממרכזי המצוינות בעיר באר שבע.

 

עקרונות הפעולה של מפל"ס: חיישנות שטח, יצירת מרחב תקשורת בין השותפים, פיתוח מקצועי במסלולים מגוונים, מעבדה לחדשנות, מקצוענות, התחדשות, חוסן רגשי וחברתי, חיזוק וקידום צוותי חינוך.  

מטרות:

  1. הנגשת פיתוח מקצועי בהלימה לצרכי השטח, יעדי המטה והמחוז

  2. קיום דיאלוג פיתוח – בראייה אקו-סיסטמלית עם השותפים

  3. הנגשה ובניית כלים פרקטיים לסיוע השדה החינוכי (SEL, עזרים טכנולוגיים, מגמות פדגוגיות עדכניות ועוד)

  4. "שבירת" גבולות פסג"ה – קיום מפגשים במוסדות חינוך

  5. פיתוח זהות ישראלית במרחב החיים המשותף במדינת ישראל

bottom of page