top of page
תמונה1.jpg

Special Deals

ניהול קריירה 
התפתחות מקצועית ואישית בראייה הוליסטית
מהו ניהול קריירה במערכת החינוך?

המונח ניהול קריירה השאול מהעולם העסקי, נוכח בשנים האחרונות גם במערכת החינוך. ניהול קריירה במערכת החינוך נשען על מספר עקרונות:

  1. הוראה היא מקצוע בהתפתחות.

  2. פיתוח עובדי ההוראה הוא המטרה, המורה הוא הלקוח.

  3. מערכות המייצרות נתיבי קריירה למורים, משפיעות על איכות, מקצועיות ומשביחות את הארגון.

    כולנו שואפים מטבע הדברים שהקריירה שלנו תהיה משמעותית, מספקת, מעניינת ומוצלחת, אך היא לעולם לא תתנהל מעצמה, מישהו צריך לנהל אותה – את או אתה. עובד ההוראה מתכנן ומבנה את ההתפתחות המקצועית וניהול הקריירה, מטרתנו במרכז פסג"ה באר-שבע להנחות, לתמוך וללוות אתכם עובדי ההוראה בהבניית הפיתוח המקצועי וניהול הקריירה בראייה הוליסטית הכוללת היבטים אקדמיים, חברתיים ורגשיים, אלה יעצימו ויפתחו את מומחיותכם המקצועית וייצרו תנועה מתמדת עם הארגון.

מוזמנים ליצור קשר לתיאום פגישת דיאלוג פיתוח להבניית הפיתוח המקצועי וניהול הקריירה.

פותחים עולם חדש לניהול קריירה במערכת החינוך

גלגל ניהול קריירה

גלגל קריירה.jpg
מרכז פסג"ה מוביל ניהול קריירה
החל משנה"ל תשפ"ב, מרכז פסג"ה באר שבע מוביל מהלכי עומק עם כלל מוסדות החינוך בעיר על פי מודל ייחודי שפותח במרכז ומטרתו לטפח עובד הוראה אוטונומי ופרואקטיבי שידע להבנות באופן מושכל את הפיתוח המקצועי וניהול הקריירה. מהלך זה המציב בקדמת הבמה את הפיתוח המקצועי וניהול הקריירה מהווה מקפצה משמעותית להשבחת ההון האנושי בארגון ומהווה בסיס משמעותי לקידום מהלכים ברמת הפרט, ברמת הארגון וברמה העירונית.
פרט וארגון.jpg
bottom of page