top of page

מהי בינה מלאכותית  Artificial Intelligence ?

אין כיום הגדרה מוסכמת אחת למושג בינה מלאכותית, במסמך המתווה נעשה שימוש באחת ההגדרות המקובלות והכוללניות לנושא: "בינה מלאכותית היא כל שיטה לתכנות מחשבים המאפשרת להם להוציא לפועל מטלות או דרכי התנהגות שהיו מחייבות אינטליגנציה אילו היו מבוצעות בידי בני אדם".

ai-7111802_1280.jpg

פיתוח והכשרת מורים:

קיימת חשיבות בהכשרת המורים, הצורך בשילוב של כלים פשוטים וידידותיים הנגישים לכל מורה. הכשרת מורים לשימוש בטכנולוגיות מתקדמות היא תנאי מרכזי לשילוב מיטבי של הטכנולוגיות במסגרות חינוכיות הן עבור מורים פעילים והן עבור סטודנטים להוראה.

​    

 • בשנה"ל תשפ"ד –

  • שילוב הכלי באופן רוחבי במגוון קורסים והובלת למידה מודולרית לביסוס מיומנויות בתחומי דעת שונים.

  • פתיחת קורסים ייחודיים בנושא הלומד האג'נטי והאוטונומי לקידום למידה עצמאית בשילוב טכנולוגיית בינה מלאכותית עבור סגני מנהלים, רכזים פדגוגיים ולכלל עובדי ההוראה.

  • יצירת לוח שנה המשלב תמונות אשר נוצרו באמצעות כלי בינה מלאכותית.

פעולות שמקדם מרכז פסג"ה באר-שבע:

תפקיד המורה בחינוך משולב בינה מלאכותית:

הבינה המלאכותית היוצרת היא כבר חלק מחיינו, ובעולם החינוך התפתחו דרכים רבות לעשות בה שימוש לצרכים פרקטיים של עו"ה ולומדים.

"שילוב כלי בינה מלאכותית בחינוך והשפעתם על הסביבה החינוכית כרוכים בשינוי תפקיד המורה. לאור זאת עולה המלצה לאפיין ולעדכן את תפקיד המורה בחינוך משולב בינה מלאכותית" (מתווה משרד החינוך, 2023).

"גורמים שונים העוסקים כיום בקידום בינה מלאכותית, טוענים כי ביכולתה של הטכנולוגיה החדשה להביא לכדי הבנה חדשה למושג הלמידה להרחיב את גבולות הלמידה האנושית לרבות קידום למידה פרסונלית" (לשכת המדען הראשי, 2023).

מהלכים לקידום:

א. מתווה היערכות לשילוב בינה מלאכותית בחינוך
    שישמש בסיס לקבלת החלטות בטווח הקצר
    והארוך (המתווה שיצא לאור).

ב. קידום מהלך אסטרטגי שיגדיר תמונת עתיד
    רצויה של שילוב בינה מלאכותית וחינוך ותוכנית
    פעולה רב- שנתית ליישומה, לרבות תכנית
    לימודים שתקיף את נושא הבינה המלאכותית
    ואת נגזרותיה, גם בהשראה של מהלכים
    בינלאומיים.

ג. צורך בהכרה ומימון ממשלתיים, כמו גם נדרשת
  החלטת ממשלה כדי להתניע מהלך אסטרטגי
   ולהוציא את המהלך לדרך.

ד. הגדרת עקרונות אתיים מנחים לשימוש בבינה
    מלאכותית בחינוך, המבוססים על זכויות האדם.
    חשוב לחבר קוד אתי, לקבוע רגולציה ותקנות
    מגבילות כדי להגן על המשתמשים.

תפקיד מערכת החינוך

א. הכשרת דורות העתיד לשוק העבודה החדש
    לצד הקניית מיומנויות לשימוש מועיל ובטוח
    בכלים דיגיטליים למטרות לימוד ופנאי ולטובת
    השתלבות מיטבית בעולם הדיגיטלי.

ב הקניית ידע, מיומנויות וכלים לגיבוש תפיסות
    וערכים רלוונטיים לעידן הבינה המלאכותית.

 

שילוב הבינה המלאכותית בחינוך יאפשר:

 • הדרכה ומשוב מותאמים אישית שיאפשרו למידה יעילה.

 • אוטומציה של משימות ניהוליות – דבר שיאפשר למנהלים ולעו"ה להתמקד בפדגוגיה.

 • למידה מותאמת אישית שתקדם אפקטיביות בלמידה.

 • למידה אינטראקטיבית במציאות וירטואלית ורבודה.

בינה מלאכותית בחינוך

תחום הבינה המלאכותית נמצא בתהליך מואץ, שועט קדימה וצפוי לחולל מהפכה בכל תחומי הפעילות האנושית ובהם תחום החינוך. במערכת החינוך בישראל החל בשנת 2021 מהלך להגדרת מתווה מדיניות, כבסיס לקבלת החלטות.

bottom of page