top of page
מערך פתרונות למידה

אלאנורה גורנשטיין', גילה ליטרה, מישל איבגי,  רעות מזוז, אורלי אברג'יל, רותם אזר-שביט

אנו מאמינות:

  • בחיזוק המנהיגות החינוכית ובפיתוח ההון האנושי של סגלי ההוראה -  המורה במרכז.

  • בלמידה מתקיימת בכל מקום וזמן ובכל סוג של מרחב.

  • בפיתוח מקצועי כתהליך מתמשך ולאורך כל הקריירה - 24/7  .

  • בפיתוח מקצועי מיטבי המשלב דרכי הוראה ולמידה עדכניות ותורם למוטיבציה ולסיפוק מקצועי, מה שהופך את הלומדים לטובים יותר.

  • במורי המורים כסוכני השינוי להובלה ולהשבחת איכות ההוראה, לכן המיקוד יהיה במורי מורים על ידי למידה וחשיבה משותפת כדי להוביל לפיתוח מקצועי מיטבי על פי רוח הארגון.

מטרות:

פיתוח וקידום מקצועי מיטבי של עובדי ההוראה.

מיצוב מרכז פסג"ה באר שבע כבית המקצועי לפיתוח סגלי הוראה.

הכרות של מורי המורים את מטרות הפסג"ה ורתימתם לקידום פיתוח מקצועי מיטבי של סגלי הוראה.

חשיפה והטמעה של המודל לפיתוח מקצועי ,"דיאלוג פיתוח באקוסיסטם" .

שיפור חווית הלקוח - מתן שרות ומענה לכל באי הפסג"ה (עו"ה, מורי מורים, מובילי השתלמויות ועוד)

למידע למורי מורים בהובלת תהליכי הפיתוח המקצועי לחצו כאן
 

מסמכי מדיניות, טפסים למרצה, מדריכים למודל ולתיקתק וכן כלים ללמידה היברידית

למידע לעובדי הוראה בתהליכי הפיתוח המקצועי לחצו כאן
 

הנחיות ונהלים בפיתוח המקצועי, מדריכים לרישום מקוון ולהשתתפות בסביבת הלמידה במודל
וכן כלים, דגמי הוראה ומארזים דיגיטליים.

List Title

Add a general description of the items listed below. You can introduce the list and include any relevant information you want to share. Double click to edit the text.

גילה.jpg

גילה לטירה

מתכללת מערך ההשתלמויות
תחום אחריות:

מטה, בעלי תפקידים, יסודי

ימי עבודה:א' - ד'

דוא"ל: guilalitera252@gmail.com 

IMG-20221122-WA0003.jpg

ליאל

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

מישל.jpg

מישל איבגי

מתכללת קדם יסודי
תחום אחריות:
גיל רך

ימי עבודה:א' - ד'

דוא"ל: michelle.ivgi@gmail.com

אורלי.jpg

אורלי אברג'ל

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

אלאנורה גורנשטיין

מתכללת מערך ההשתלמויות
תחום אחריות:
מטה, בעלי תפקידים, יסודי

ימי עבודה:א' - ד'

דוא"ל: guilalitera252@gmail.com 

רעות מזוז

תחום אחריות:

מתי"א, מה"ד, אגף שח"ר,

אגף מבוגרים

:ימי עבודה: א -ד

reut688@gmail.com

bottom of page