top of page
SEL (Social & Emotional Learning)

דליה דריהר, אורלי אברג'ל ורותם אזר-שביט

 

למידה חברתית-רגשית- Sel היא התהליך באמצעותו ילדים ומבוגרים מפתחים ומיישמים באופן יעיל את הידע, העמדות והמיומנויות הנחוצים על מנת להבין ונהל רגשות, להציב ולהשיג מטרות חיוביות אישיות וקולקטיביות, ליצור ולשמור על מערכות יחסים חיוביות, להרגיש ולהפגין אמפתיה כלפי האחר, לפתח זהויות בריאות ולקבל החלטות באופן אחראי ואכפתי.

 

כדי שהמעבר יהיה מיטבי בעבור התלמידים, בחרנו במודל של Casel המציע חמש יכולות חברתיות, רגשיות והתנהגותיות, הקשורות זו לזו ומרכזיות להצלחה בחיים:

 

1. מיומנויות בתחום המודעות העצמי.

2. מיומנויות בתחום הניהול העצמי, ובעיקר ויסות של רגשות והתנהגויות.

3. מיומנויות בתחום המודעּות החברתית, וביניהן הבנה של נורמות חברתיות וקבלה של האחר.

4. מיומנויות ביחסים בין־אישיים.

5. יכולת קבלת החלטות אחראית.

 

אחד האתגרים החברתיים-רגשיים עימם מתמודדים ילדים ומתבגרים, הינו "מעברים", המעבר ממסגרת לימודים אחת לאחרת, על כן, בחשיבה משותפת, מצאנו לנכון לקדם בשנה זו מיזם ייחודי לטיפוח מיומנויות חברתיות-רגשיות (SEL) לקראת מעברים, מיזם אשר יושם הלכה למעשה באחד מבתי הספר היסודיים בעיר ויצייד אתכם במגוון כלים ופעילויות שריכזנו עבורכם במארז דיגיטלי זה.

שותפות להובלת המיזם:

​אילנית בר-טוב - מנהלת מרכז פסג"ה באר-שבע

חגית חזן – המפקחת המתכללת, 

הדס קפלן רוש – המפקחת על היעוץ,

צוות מרכז פסג"ה – דליה דרייהר, אורלי אברג'ל ורותם אזר-שביט

לימור רפיו – מדריכת שפ"י בתחום ה-SEL.

קישור למיזם לטיפוח מיומנויות חברתיות רגשיות לקראת מעברים

https://view.genial.ly/6227db427dc94e00123e629e

bottom of page