top of page
יחידת ניהול ידע

איריס הטשואל וד"ר רויטל אשר

חזון ניהול ידע

המרכז פועל לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה וצוות פסג"ה להפצה ולשיתוף בידע פדגוגי באמצעות תשתית טכנולוגית. המרכז יוזם ומוביל חדשנות תוך התאמה למדיניות המשרד.

קצת עלינו...

המרכז מהווה מגדלור אשר צופה וקשוב לצורכי המרחבים בפסג"ה ברמה המערכתית ונותן מענה בהתאם לצרכים. כמו גם המרכז עוסק בליווי מורי המורים טכנולוגית ופדגוגית - בהובלת סביבות הלמידה במודל, מלווה משתלמים בתהליכי הלמידה בפיתוח המקצועי, אמון על פיתוח כלים מבוססי נתונים להובלת פיתוח מקצועי מיטבי וכן אחראי לפרסום ולשיווק העשייה המקצועית ברשתות.

ליצירת קשר 

iris.hatchuel@gmail.com

Notebook

ליווי משתלמים 

 ליווי בתהליכי הפיתוח המקצועי 

ברישום מקוון, בשימוש בסביבת למידה במודל ובאוריינות דיגיטלית 

 

Women at the office

ליווי מורי מורים

ליווי תהליכי הפיתוח המקצועי

ב - 360° בדיאלוג עם מורי מורים

 Digital Gadgets

הובלת ארגון דיגיטלי

ניהול ידע.jpg

ניהול ידע מערך הפיתוח המקצועי

1. מודל מארגן להבניית תהליך הפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה ברמת הפרט, הארגון וברמה  -העירונית - בשביל הפיתוח המקצועי.

2. מערכת לניהול הידע של הפיתוח המקצועי.

3. דו"חות לשיקוף פריסת הפיתוח המקצועי.

Minimalistic advertisement on phone

פרסום ושיווק

פרסום ושיווק העשייה בהובלת הפיתוח המקצועי

bottom of page